Minőségpolitika

Szervezetünk, a SilverCom Bt a hazai piacon kifejtett viszonylag rövid tevékenysége során dinamikusan fejlődött, és igazolható referenciákkal rendelkezik elsődleges piacán, az elektronikus egységek, elsősorban a távközlési berendezések, inverterek, UPS, AC és DC modulok fejlesztésében és javításában.

Társaságunk szakmai felkészültségét a magas szintű műszaki-, gazdasági és minőségirányítási végzettségű, diplomával rendelkező, gyakorlott munkatársak és referenciákkal rendelkező alvállalkozóink garantálják, akik feladataikat naprakész felkészültségüknek köszönhetően magas színvonalon látják el.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás, az előttünk álló feladatoknak való megfelelés, a vállalati versenyképesség megtartása és folyamatos növelése új stratégiai elképzeléseket, pénzügyi stabilitást, rugalmasságot, innovatív képességet, magas színvonalú szakmai felkészültséget követelnek meg a magyar szervezetektől, így társaságunktól is.

Fentieket figyelembe véve fogalmazódott meg szervezetünk stratégiája, amely magába foglalja a hatékony működtetés, a minőségi munkavégzés és a pénzügyi stabilitás feltételeinek hosszú távú biztosítását, továbbá új piaci lehetőségek felkutatását és új partnerkapcsolatok kiépítését.

A kitűzött célok elérése érdekében cégünk jövőképe azaz távlati célja hogy a jelenleg kialakult tevékenységi kört bővítve, minél inkább kiterjesszük termékkínálatunkat, és -főként innovációs- pályázati lehetőségek elnyerésével egy jelenleginél is stabilabb céget hozzunk létre, szem előtt tartva a cég minőségpolitikáját.

Társaságunk -a stratégiai irányításával összhangban- az alábbiakban határozta meg üzleti céljait, küldetését:

 1. Elsődleges szempontként a jelenlegi vevők megtartása és új vevők megszerzése a cél. A távközlési piac igényeinek felmérése és elemzése során világossá vált, hogy a vevők nem feltétlenül az új termékekre tartanak igényt, sokkal inkább új alkalmazási és felhasználási módokat, megoldásokat várnak, illetve az ezzel járó többletszolgáltatásokra tartanak igényt, ezért ezen cél elérése elsődleges prioritással bír szervezetünknél.
 2. A távközlés fejlődésével egyre inkább az alkalmazás-, és szolgáltatás-fejlesztési, a rendszerintegrátori tevékenységek (meglévő termékek, technológiák egy teljes rendszerbe történő integrálása és a hozzá kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási, távfelügyeleti szolgáltatások biztosítása) kerülnek előtérbe. Ezért szervezetünk fontos feladatának tartja ezen igények kielégítését.

A kitűzött célok elérése érdekében alapvető fontosságú a szervezet minőségpolitikájának fejlesztése, a minőségi célok megfogalmazása a cég egészének tevékenységére.

A SilverCom elkötelezett:

 • a vevőközpontú szemlélet mindenkori biztosításáért, és a vevői követelmények érvényesítéséért
 • a munkatársak hatékony szakmai együttműködéséért
 • a munkatársak szaktudásának rendszeres fejlesztéséért, a tudás megtartásáért
 • a megfelelő munkakörnyezet kialakításáért
 • a felsővezetői szinten kialakult minőségügyi szemlélet megtartásáért
 • a minőségre vonatkozó előírások betartásáért és betartatásáért
 • a termékek megfelelőségének eléréséhez szükséges erőforrások biztosításáért
 • a folyamatszemléletű, eredményes működésért
 • a kölcsönösen előnyös beszállítói kapcsolatok kialakításáért

A szervezet tulajdonosainak, munkatársainak céltudatos és eredményes munkájának eredményeképpen szolgáltatásaink és termékeink szakmai színvonalát és minőségét a munkatársak szaktudása és felelősségteljes munkája biztosítja.

A SilverCom tulajdonosai

Generic placeholder image